Hasící látkou jsou čistá hasiva. Jedná se o nejúčinnější hasební látku. Čistá hasiva jsou alternativní náhradou za halové hasící přístroje, které již z ekologických důvodů nesmějí být používány. Hasící přístroje s čistým hasivem jsou určené pro hašení požárů tříd B, C, pro hašení požárů třídy A nejsou certifikovány. Přístroje jsou vhodné i pro hašení zařízení pod elektrickým napětím do 1000 V při dodržení minimální bezpečné vzdálenosti 1 metrů (může se lišit dle výrobce).
Čisté hasivo je netoxické, ekologické, nezpůsobuje korozi, tepelný šok po hašení dojde k odpaření hasící látky – nezanechává rezidua. Je vhodné zejména v oblastech vyžadujících čisté hašení – požáry elektronických zařízení, elektromotory, výpočetní a sdělovací – záznamové techniky, nosičů dat, telefonních ústředen, velínů, elektrické rozvody, výpočetní střediska, archivů, muzeí, lodní a jiná doprava, laboratoře apod.

Showing all 3 results